Ventanas

Miremos a través...

Inicio > Historias > A CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN PRETENDE SUPRIMIR PROFESORADO E DETERIORAR O ENSINO EN GALICIA

A CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN PRETENDE SUPRIMIR PROFESORADO E DETERIORAR O ENSINO EN GALICIA

COMUNICADO PÚBLICO

A CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN PRETENDE SUPRIMIR
PROFESORADO E DETERIORAR O ENSINO EN GALICIA

As organizacións sindicais abaixo asinantes, que representan ao profesorado de
ensino non universitario de Galicia e forman parte da Mesa Sectorial, enterados da
CIRCULAR DE INSTRUCCIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos
de data 14 de maio de 2009 na que “coa finalidade de proceder a determinar o número
de unidades e os POSTOS DE TRABALLO DOCENTE dos centros de infantil e
primaria” dependentes da Consellería de Educación, queren manifestar e dar a coñecer
ao profesorado e á opinión pública o seguinte:
1.- A circular emitida infrinxe gravemente a normativa básica contida no Estatuto
Básico do Empregado Público e na Lei de Órganos de Representación por non terse
negociado na Mesa Sectorial.
2.- No apartado b) desta circular prescríbese: “Na educación primaria agruparanse nun
único grupo os alumnos de distintos cursos do mesmo ciclo sempre que o número de
alumnos fose inferior ou igual a 20”. Este xeito de agrupamento do alumnado de
distintas idades non se recorda dende tempos pasados, pois a propia Consellería no ano
2002 xa establecía que: “Non se agruparán unidades dun mesmo ciclo de educación
primaria sempre que o número de alumnos da unidade resultante sexa SUPERIOR A
16”. É polo tanto un retroceso considerable que terá como consecuencias inmediatas o
deterioro da calidade do ensino e a supresión masiva de profesorado.
3.- Sorprende desagradablemente que este equipo da Consellería de Educación inicie a
súa actuación con medidas que incumpren claramente o programa electoral do propio
partido do goberno que na súa páxina 215 manifesta: “reducción do número máximo
de alumnos por aula, que deberá ser de 15, especialmente na educación infantil”.
Por todo isto, solicitamos e esiximos a negociación dos criterios de agrupamento
do alumnado de infantil e primaria, así como a retirada e anulación desta circular.
Ademais, anunciamos medidas sindicais de presión adecuadas para a consecución de
dita negociación e retirada destas instruccións.
Santiago de Compostela, 20 de maio de 2009.
CIG CCOO UGT ANPE STEG CSI-CSIF

2009-05-23 19:58 | 2 Comentarios


Referencias (TrackBacks)

URL de trackback de esta historia http://ventanas.blogalia.com//trackbacks/63189

Comentarios

1
De: anuska Fecha: 2009-05-29 14:37

En mi cole suprimen una unidad... oficialmente sale ahora... pero extraoficialmente mi inspector ya lo sabía antes de las elecciones, que fue cuando nos enteramos nosotros por otro inspector...
Un cole que cierran este año, y que salió en la lista de ahora ya sabían a principio de curso que lo iban a cerrar... Seguro que son medidas de este gobierno???...
Mi pregunta es??? Y con todos estos puestos que suprimen, donde van a meter a la gente de la oposición de este año???2
De: descalza Fecha: 2009-05-29 19:34

Nos meterán en la calle a muchos de nosotros...portada | subir

Todas las fotos están sujetas a copyright. Queda prohibida su reproducción y/o copia sin autorización de la autora